Vad är barbershop?

Barbershop sträcker sina rötter till slutet av 1800-talets USA. Beröringspunkterna med jazz och blues är uppenbara – och med afro-amerikansk musik i största allmänhet. Barbershop är ett sätt att arrangera och framföra musik av varierande slag, allt från evergreens och pop till ballader och jazz-klassiker. Det specifika är att sångerna alltid sjungs fyrstämmigt a cappella och med lustfylld inlevelse.

Det berättas att stilen fick sin början i barberarsalonger där män underhöll sig själva och varandra genom att harmonisera populära melodier medan de väntade på sin tur. Till en början sjöngs barbershop endast i kvartetter och av män, men sen 1950-talet har musikstilen också sjungits i körer – och av kvinnor.

Arrangemang

Barbershop sjungs i fyra stämmor och utan ackompanjemang, med melodin i nästhögsta stämman som kallas lead. Tenoren ”drillar” ovanför melodin, basen utgör ackordets fundament, medan baritonen komplettrar ackorden ibland ovanför, ibland under lead-stämman. Bara undantagsvis sjungs melodin kortvarigt av någon annan stämma.

Ett annat specifikt drag hos barbershop-harmonin är att den sällan nöjer sig med treklang. Nästan alltid handlar det om fyrklang i konsonans, aldrig dissonans. Olika variationer av septimackord utnyttjas hela tiden, och de är inte enbart dominanter.

Harmonier

Ett viktigt begrepp inom musikstilen barbershop är ”close harmony”. Stämmorna arrangeras rätt nära varandra, kromatik används flitigt och ackordgången är ofta ”ovanlig” och alltid smekande vacker. Arrangemangen siktar alltid på att möjliggöra övertoner. En kör eller kvartett lyckas åstadkomma övertoner då sången är ren och vokalerna homogena (vowel matching). När allt klaffar är resultatet en otrolig upplevelse för både sångare och publik.

Uttryckssätt

Sångarnas visuella utstrålning är en väsentlig del av barbershopen, och det viktiga är att ”sjunga från hjärtat”. Alla som sjunger barbershop vill skapa kontakt med sin publik och dela sångens budskap med den. En sådan ömsesidighet är omöjlig att uppnå ifall koristerna står blickstilla med stenansikten; de må sen sjunga hur rent och skickligt som helst.

Barbershop-sånger tolkas med stor inlevelse. Dynamiken varierar från hurtigt forte till ömsint pianissimo. Känslor uttrycks och stämningen förmedlas genom miner och gester, ofta också genom diskret (och ibland mindre diskret) koreografi. Stor vikt läggs också vid klädseln, som antingen kan vara stilig, glamoröst glittrig eller humoristisk.

Det lilla extra

I ett nötskal kan man beskriva skillnaden mellan barbershop och traditionell körsång på följande sätt. Vanligen önskar sig körer applåder av sin publik; barbershopparna vill att publiken ska gråta eller skratta. En berörd publik brukar dessutom klappa ivrigt.