FABS Quartetting Day

KOKONAINEN PÄIVÄ KVARTETTILAULUA

Oletko intohimoinen laulaja, jolla on varmuus laulaa kvartetissa? Ehkä sinulla ei tällä hetkellä ole omaa kvartettia, mutta kaipaat laulamista yhdessä kolmen muun henkilön kanssa?

FABS Quartetting Day on tapahtuma kaikille hyvin valmistautuneille laulajille (SATB), jotka kokoontuvat päiväksi laulamaan barbershopia viiden sovituksen verran. Kvartettipäivä antaa osallistujille mahdollisuuden laulaa erilaisissa kokoonpanoissa muiden osallistujien kanssa.

Odotuksena on, että kukin osallistuja hanskaa ohjemiston ulkoa, jotta yhteisestä musisoinnista saadaan nautittava kokemus. Ilmoittautumisajan umpeutumisen jälkeen saat käyttöösi nuotit ja laadukkaat stemmanauhat, joiden avulla sinulla on yli 3 kuukautta aikaa opetella ohjelmisto itsenäisesti.

Tapahtuma huipentuu leikkimieliseen satunnaiskvartettikilpailuun, jossa kokoonpanot arvotaan. Kaikki kilpailuesitykset arvostellaan muiden laulajien toimesta, ja voittava kvartetti saa rutkasti mainetta ja kunniaa.

TUNTUUKO LIIAN ISOLTA JUTULTA?

Ei hätää, tänä vuonna järjestämme myös "Kvartettilaulun perusteet"-nimisen erillisen osion päivän aluksi. Lyhyessä ja matalan kynnyksen tapahtumassa pääset kokeilemaan kvartettipäivän kevytversiota. Lauluja on vain 1 kpl (Polecat-kokoelmasta tuttu Down Our Way), eikä sitä tarvitse osata ulkoa.

 


 

FABS Quartetting Day & "Kvartettilaulun perusteet"

FABS Quartetting Day tuo yhteen motivoituneita kvartettilaulajia yhdessäoloon kvartettilaulun merkeissä lauantaina 7.10.2023. Päivän aikana laulamme eri kvartettikombinaatioissa 5 ennakkoon opeteltua laulua. Tapahtuman minimiosallistujamäärä on 20 henkilöä, eli 5 laulajaa per stemma, jolloin erilaisten spontaanien kvartettikokoonpanojen muodostaminen on mahdollista. Tapahtuma on saanut vahvoja vaikutteita eXtreme Quartetting Harmony Brigade -tapahtumista, joista lisätietoa alla.

Tapahtumapaikka: Espoon Steinerkoulu, Olarinniityntie 10

Alustava ohjelma (klo 11:00-12:00 ja 12:15-17:30)

11:00-12:00

 • Kvartettilaulun PERUSTEET -ohjelma

Erillinen tapahtumaosio laulajille, jotka haluavat kokeilla kvartettilaulamista sitoutumatta koko päivän materiaalin opettelemiseen. Tule matalalla kynnyksellä kokeilemaan kvartetissa laulamista! Lauluja on yksi (Down Our Way), eikä sitä tarvitse osata ulkoa.

Quartetting Day:

12:15-17:30

 • Alkulämmittely, johtajana Atte Heikkinen (The Finnish Line, Clubhouse Quartet)
 • Ohjelmiston läpilaulaminen kuorona
 • Vapaata laulamista eri kvartettikombinaatioin
 • Lounastauko (tuothan omat evääsi)
 • Satunnaiskvartettikilpailu

Osallistumismaksu Quartetting Day:
FABS jäsenet: 37€
Muut: 42€

Osallistumismaksu Kvartettilaulun perusteet:
5€

ILMOITTAUDU MUKAAN TÄSTÄ
Kysymyksiä? Otathan yhteyttä: fabs.hallitus@gmail.com 

VIIMEINEN ILMOITTAUTUMISPÄIVÄ 28.5.2023


FABS Quartetting Day & "Grunder i kvartettsång"

FABS Quartetting Day bjuder in motiverade kvartettsångare till en dag av kvartettsång den 7 oktober 2023. Under dagen kommer vi att sjunga 5 förhandsinlärda låtar i olika kvartettkombinationer. Minimiantalet deltagare är 20 personer, det vill säga 5 sångare per stämma, vilket gör det möjligt att bilda olika spontana kvartettkonstellationer. Evenemanget har fått starka influenser från eXtreme Quartetting Harmony Brigade-evenemangen, av vilka du kan läsa mer om nedan.

Plats: Espoon Steinerkoulu, Olarinniityntie 10

Preliminärt schema (kl. 11:00-12:00 och 12:15-17:30)

11:00-12:00

"Grunder i kvartettsång" - Ett separat evenemang för sångare som vill prova på kvartettsång utan att binda sig till att lära sig hela dagens material. Kom och prova på kvartettsång med låg tröskel. Du får sjunga en sång (Down Our Way), och du behöver inte kunna den utantill.

Quartetting Day:

12:15-17:30

 • Uppvärmning, ledare Atte Heikkinen (The Finnish Line, Clubhouse Quartet)
 • Genomgång av repertoaren som kör
 • Fritt kvartettsångande i olika kombinationer
 • Lunchpaus (ta med egen mat)
 • Slumpmässig kvartetttävling

 

Anmälningsavgift Quartetting Day:

FABS medlemmar: 37€
Utomstående: 42€

Anmälningsavgift Grunder i kvartettsång:
​5€

ANMÄL DIG HÄR

Frågor? Kontakta: fabs.hallitus@gmail.com

SISTA ANMÄLNINGSDAGEN 28.5.2023

Suuntaa antavat äänialat. Sopraanot ja altot huom. - G-avaimen äänet lauletaan 8vb, eli oktaavia alempaa kuin SSAA-ohjelmistossa

STEMMOJEN ÄÄNIALAT

Barbershopissa äänialat nimetään aina tenori/lead/baritoni/basso, laulajan sukupuoli-identiteetistä riippumatta. FABS on koonnut ohjelmiston lauluja, jotka on alunperin kirjoitettu miesäänille, mutta sopivat myös sekalaisille ryhmille. Stemmat jaetaan hakijoiden toiveiden perusteella mikäli mahdollista, mutta koska tavoitteena on saada yhtä paljon laulajia jokaiseen stemmaan, toivomme osallistujilta joustavuutta jos ääniala suinkin riittää. Lead-stemma sopii usein matalalle altolle ja tenori-stemma voidaan laulaa mukavasti useimmilla naisäänillä. Baritoni on myös mahdollinen vaihtoehto matalille altoille. Perinteisille tenoreille tenori, lead ja baritoni ovat hyviä vaihtoehtoja. Bassoille basso tai baritoni sopinee.

OHJELMISTO/REPERTOAR:

 • A Chocolate Sundae on a Saturday Night (arr. Jeremey Johnson)
 • A Little Street Where Old Friends Meet (arr. Sam Breedon)
 • I'm Feelin Fine (arr. Joe Liles)
 • I'm Gonna Live Till I Die (arr. Greg Volk)
 • Isn't She Lovely (arr. Mike Menefee)

HARMONY BRIGADE -konseptista yleisesti:

 

Barbershopissa kvartettilaulaminen on kuorotoiminnan ohella erittäin tärkeässä roolissa. Tyylisuuntaus onkin alunperin lähtenyt liikkeelle nimenomaan kvartettilaulamisesta, joka on mahtava elämys jossa yksittäinen laulaja saa kantaa vastuun omasta stemmastaan, huomata oman äänensä merkitys laulun soinnille ja kokea äärimmäistä yhteyttä ja harmoniaa laulukumppaneiden kanssa.

Barbershopmaailmassa on useita vuosittain toistuvia tapahtumia, joissa keskeisenä ajatuksena on nauttia yhdessä laulamisesta kvarteteissa uusien ihmisten kanssa useissa eri kokoonpanoissa. Tämäntyyppisiä virallisia kvartettilaulutapahtumia kutsutaan nimellä ”eXtreme Quartetting Harmony Brigade”. Euroopassa näitä on kaksi; UK Harmony Brigade ja European Harmony Brigade.

Harmony Brigaden keskeisenä ajatuksena on, että tapahtumaan osallistujat opettelevat itsenäisesti ennakkoon oman stemmansa 12 barbershopsovitukseen. Ennakkovalmistautumisen on oltava huolellista, sillä tapahtumassa on pystyttävä laulamaan koko ohjelmisto ulkoa sellaisten ihmisten kanssa, joita ei välttämättä ole aiemmin tavannut, osallistujia kun tulee ympäri maailmaa. Musiikki luo kuitenkin heti syvän yhteyden laulajien välille, toimien tehokkaana jäänmurtajana.

Viikonlopun mittainen tapahtuma koostuu pääasiassa siitä, että stemmojen mukaan värikoodeilla varustetut osallistujat kokoavat keskuudestaan kvartetteja ja etsiytyvät tapahtumapaikassa johonkin huoneeseen tai rauhalliseen nurkkaukseen laulamaan yhdessä läpi tapahtuman ohjelmistoa. Kaavaa toistetaan aina eri laulajakombinaatioilla, ja kvartettilaulun riemua jatketaan käytännössä koko viikonlopun ajan. Jokaiselle osallistujalle annetaan niin sanottu ”tanssikortti”, johon on merkitty stemmoittain kaikkien osallistujien nimet. Tanssikortilla pidetään kirjaa siitä kenen kanssa on jo laulettu, ja ketä kannattaisi seuraavaksi lähestyä. Tavoitteena on tietysti laulaa tapahtuman kaikkien osallistujien kanssa. Harmony Brigade-tapahtumiin osallistuu yleensä noin 50-100 henkeä, joten mahdollisten kombinaatioiden määrä on suuri. Tapahtumassa jaettava huomionosoitus “Guy Or Gal I Most Enjoyed Singing With” annetaan osallistujien äänien perusteella sille laulajalle, jonka kanssa laulu on ollut kaikkein mieluisinta. Kunnianimi kuvastaa tapahtuman henkeä, sillä jokaisen tulisi jatkuvasti pyrkiä siihen, että hänen seurassaan laulaminen on ollut sujuvaa ja kaikin puolin positiivinen kokemus.

Vapaamuotoisen kvartettilaulamisen lisäksi tapahtumaan sisältyy myös kilpailu, joka ei ole missään nimessä vakavamielinen, vaikka valmistautumista painotetaan. Kilpailuun arvotaan osallistujista kvartettikokoonpanot, kvarteteille arvotaan kappaleet, ja noin 20 minuutin harjoitteluajan jälkeen alkaa kvartettikilpailu, jossa muut osallistujat toimivat yleisönä ja tuomareina, ellei ulkopuolista tuomaristoa ole paikalla.

Harmony Brigadeissa järjestetään myös konsertti, joka on avoin yleisölle. Konsertissa esiintyy tapahtuman osallistujista koottu Brigade-kuoro, joka esittää kaikki tapahtumaan harjoitellut kappaleet. Esiintymässä on myös kvartettikilpailun voittajakvartetti, sekä vierailevia esiintyjiä.

Harmony Brigadeen osallistuminen tuntuu olevan riippuvuutta aiheuttavaa. Kerran kun on käynyt, on pakko päästä uudestaan. 


 

Om Harmony Brigades:

 

Kvartettsång har varit centralt för barbershopstilen sedan dess ursprung. Att sjunga i en kvartett är en fantastisk upplevelse där varje sångare tar ansvar för sin egen stämma, märker vikten av sin egen röst i ensemblen och skapar samhörighet mellan alla inblandade.

Det finns flera årliga evenemang i barbershopvärlden som fokuserar på att sjunga tillsammans i spontana "pick-up" kvartetter med nya människor. Dessa officiella kvartettevenemang kallas "eXtreme Quartetting Harmony Brigades". Även om dessa mestadels kan hittas runt Nordamerika, arrangeras två av dem i Europa; UK Harmony Brigade och European Harmony Brigade.

Vanligtvis äger "harmony brigades" rum under en helg. Då samlas deltagare från olika stämmor som för att bilda spontana kvartetter. Den nybildade kvartetten sjunger sedan igenom en del av repertoaren de har övat in självständigt i förväg. Processen upprepas med olika kombinationer av sångare under en hel helg. Varje deltagare får ett så kallat "danskort" som listar alla deltagare och deras stämma. Med hjälp av danslistan håller deltagarna sedan koll på vilka de har sjungit med.

Harmony Brigade-evenemang lockar vanligtvis cirka 50 till 100 deltagare vilket innebär att det finns en stor mängd av olika kvartettkombinationer att skapa! Ett officiellt erkännande tilldelas "Guy Or Gal I Most Enjoyed Singing With", en ära som deltagare bestämmer genom omröstning. På sätt och vis beskriver det evenemanget i ett nötskal: varje sångare bör sträva efter att vara skön att sjunga med och skapa en positiv upplevelse för alla inblandade.

Förutom informell kvartettsång är en av evenemangets höjdpunkter den slumpmässiga kvartettävlingen. Även om tävlingen är ganska lekfull lönar det sig verkligen att vara förberedd. Uppställningarna av tävlingskvartetterna samt sångerna de tävlar med dras slumpmässigt och grupperna får cirka 20 minuter tid för en sista repetition före de ska stå på scen. Tävlingen bedöms antingen av en tredje part eller gemensamt av alla evenemangsdeltagare.

Officiella Harmony Brigades håller också en avslutningskonsert som är öppen för allmänheten. Showen består vanligtvis av en brigadkör sammansatt av alla deltagare samt den vinnande kvartetten från brigadens kvartettävling. Ibland bjuds etablerade gästande grupper in.

Att delta i en Harmony Brigade verkar vara beroendeframkallande. När man en gång börjar, är det svårt att sluta.

 


 

ABOUT "HARMONY BRIGADES" IN GENERAL:

 

Quartet singing has been central to the barbershop style since its origins. Singing in a quartet is an amazing experience where each singer takes responsibility for their own voice part, notices the importance of their own voice in the overall ring of an ensemble, and creates an emotional and harmonic connection with other singers.

There are multiple annual events in the barbershop world which center around singing together in spontaneous "pick-up" quartets with new people. These official quartet events are known as "eXtreme Quartetting Harmony Brigades". Although these events can mostly be found around North America, two of them are organized in Europe; the UK Harmony Brigade and the European Harmony Brigade.

Usually, "harmony brigades" take place over a weekend and consist of participants from different voice parts joining together to form quartets. The newly formed quartet will then sing through some of the repertoire they've rehearsed in advance. This process is repeated with different combinations of singers and the joy of harmony is shared for an entire weekend. Each participant is given a so-called "dance card" which lists all participants by voice type. With the help of the dance card, participants then keep track of who they have sung with.

Harmony Brigade events usually draw around 50 to 100 participants which means that there is a plethora of different quartet lineups to be created! An official acknowledgement is presented to the "Guy Or Gal I Most Enjoyed Singing With", an honor which participants decide by vote. In a way, the honorary acknowledgement describes the event in a nutshell: every singer should strive towards being fun to sing with and creating a positive experience for everyone involved.

In addition to informal quartet singing, one of the the event's highlights is the quartet competition. Although the competition is rather playful, being prepared before attending a brigade is emphasized. The lineups of the competition quartets as well as the songs they compete with are randomly drawn and the groups are given around 20 minutes for a  last-minute-rehearsal. The contest is either judged by a third party, or jointly by all event participants.


Official Harmony Brigades also hold a final concert that is open to the public, and serves as the climax of the whole event. The lineup of the show usually concists of a brigade chorus assembled from all participants and the quartet champion of the brigade. Occassionally, special guest performers will headline the show.

Participating in a Harmony Brigade seems to be addicting. When you've been to one, you'll come back for more.